ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 16 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กฎหมายแรงงานสำหรับ รปภ.

กฎหมายแรงงานสำหรับ รปภ.

            1.รปภ.เป็นงานตามมาตรา 65(8) ที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 แต่ให้มีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามวันที่ทำงานจริงถูกต้องหรือเปล่า เช่น รปภ.ทำงานวันละ 12 ชม. ( บริษัทฯ จ่าย วันละ 400 บาท/วัน)สรุปว่า ค่าจ้าง 8 ชม.คือวันละ  300  บาทตามค่าแรงขั้นต่ำ ส่วน 4 ชม.หลังคือโอที  100  บาท  แบบนี้ถูกต้องไหม
           2. กรณีวันนักขัตฤกษ์กฏหมายแรงงานบอกว่าปีหนึ่งต้องให้วันหยุดขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี สำหรับ รปภ.ไม่สามารถที่จะหยุดได้ แต่บริษัทฯจะจ่ายให้ตามเดือนที่มีขัตฤกษ์และครบจำนวน 13 วันถูกต้องหรือเปล่าหรือไม่ ต้องจ่ายให้ครบตาม 13 วัน/ปี ขอทราบรายละเอียดด้วยคะ

 คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
             1. การจ่ายค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ย่อมเป็นไปตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติไว้จะเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น แต่ลักษณะหรือสภาพของงานของลูกจ้าง รปภ.มีหน้าที่อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นหน้าที่ของการทำงานตามปกติของลูกจ้างนั้นแล้ว กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 65(7) ลูกจ้าง รปภ.จึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 หรือมาตรา 63 แล้วแต่กรณี
            2. รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดตามประเพณี ย่อมเป็นไปตามมาตรา 56 (3)

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=9932


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน