ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 7 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

ทดลองงานไม่ผ่านโปรจะได้ค่าชดเชยหรือไม่

ทดลองงานไม่ผ่านโปรจะได้ค่าชดเชยหรือไม่
            ทำงานครบสามเดือน เจ้านายแจ้งไม่พ้นโปร ให้ต่อโปรอีกสองเดือน แต่ก็ยังไม่ผ่าน คือจะให้ออกค่ะ รวมๆ ก็ทำงานมาให้ 5 เดือนแล้วค่ะ สลิปเงินเดือนไม่มีให้ ประกันสังคมไม่มีให้ อยากทราบว่าอย่างนี้เรียกเงินทดแทนได้ไหมค่ะ แต่เข้างานมีสแกนนิ้วมือ โอนเงินเข้าบัญชี ก็มี sms แจ้งให้ค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           แม้ว่าท่านเป็นลูกจ้างทดลองงาน แต่เมื่อถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุผลที่ผลการปฎิบัติงานไม่ผ่านหลักเกณฑ์วัดผลประเมินที่นายจ้างกำหนดไว้ และท่านได้ทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วันแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ตามความมาตรา 118(1) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541


ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 118  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10053


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน