ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 15 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

ถูกยัดความผิดเพื่อจะไม่จ่ายเงินเดือน

ถูกยัดความผิดเพื่อจะไม่จ่ายเงินเดือน
           ถูกนายจ้างใส่ร้ายว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องในการยักยอกเงินของบริษัท แต่ไร้ซึ่งหลักฐานใดๆจะมีแค่เพียงคำพูดของพยาน ซึ่งไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใด และเป็นเหตุให้ไม่จ่ายเงินเดือนในเดือนที่ผ่านมา พยายามข่มขู่ว่าจะแจ้งความหรือใช้กำลังประทุษร้าย เกิดเหตุการณ์นี้จะสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและเสื่อมเสียแก่ประวัติหรือผลกระทบในการทำงานในสถานที่ใหม่ค่ะคำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            หากข้อความที่นายจ้างกล่าวหาเป็นการใส่ความท่านว่าได้กระทำความผิดมีโทษทางอาญาอันปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาของตนด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติของท่าน หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญของท่านโดยประการอื่น ท่านมีสิทธิฟ้องร้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากนายจ้างเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การที่นายจ้างใส่ความนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 423 ส่วนเรื่องที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ท่านสามารถร้องทุกข์โดยยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานเพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่ง

 


ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 423  ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
           ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

 

 

 

 

แหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10113


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน