ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

เงินประกันตำแหน่ง

เงินประกันตำแหน่ง
    ผมทำงานในตำแหน่งธุรการพิมพ์บิล ซึ่งไม่ได้จับต้องเงินเลย แต่ทางบริษัทหักเงินค้ำประกันตำแหน่งไว้ 2,000 บาท โดยหักเดือนละ 500 บาท พอถึงครบ 2 เดือนผม ผมลาออก โดยเขียนใบลาออกไว้ 15 วัน และคืนทรัพย์สินให้กับบริษัทครบถ้วน แต่พอผมทวงถามเรื่องเงินประกัน เค้ากลับบอกว่าไม่เป็นไปตามสัญญา ถ้าจะลาออกต้องแจ้ง 30 วัน เค้าไม่จ่าย แต่ที่แปลกคือมีพี่อีกคนหนึ่งทำงานการเงิน เขียนใบลาออกเหมือนผมเลย 15 วัน แต่กลับได้เงินค้ำประกันคือแบบนี้ ผมสามารถแจ้งกรมแรงงานเอาผิดบริษัทได้หรือเปล่าครับ ผมแค่อยากได้เงินผมคืนเท่านั้นเอง


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
    แม้ลักษณะหรือสภาพของงานที่ท่านทำนั้น ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของนายจ้างก็ตาม แต่หากว่าลักษณะหรือสภาพของงานลูกจ้าง ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายของนายจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ นายจ้างก็สามารถที่จะเรียกหลักประกันความเสียหายในการทำงานและหักค่าจ้างเพื่อเป็นเงินประกันในกรณีดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10, มาตรา 76 วรรคหนึ่ง(4) ทั้งนี้ นายจ้างต้องคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามีให้แก่ท่านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านลาออก โดยนายจ้างจะอ้างเหตุที่ท่านบอกกล่าวการลาออกผิดกฎระเบียบเพื่อปฏิเสธไม่คืนเงินประกันนั้นไม่อาจกระทำได้โดยชอบ ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเขตพื้นที่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างให้คืนเงินประกันต่อไป

 

 

ขอบคุณ บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์

http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10479


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน