ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กำหนดเวลาทำงานล่วงเวลา

กำหนดเวลาทำงานล่วงเวลา
    บริษัทมีสิทธิกำหนดการทำงานล่วงเวลาหรือไม่ คือกำหนดให้เดือนหนึ่งได้ไม่เกิน 15 ชม. แม้ว่าจะทำถึง 30 ชม.ก็ตาม แล้วเรื่องการผ่านโปรได้คุยกับผู้จัดการว่าหากผ่านโปรจะขึ้นเงินให้หรือไม่ ผู้จัดการบอกขึ้นแน่ๆ แต่ต้องถามนายก่อน ดิฉันวุฒิปริญญาตรีมีประสบการณ์ ทำงานเป็นเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทเกี่ยวกับอิเลคทรอนิกส์ชื่อดัง อยากจะทราบว่า หากนายจ้างได้เพิ่มเงินให้กับพนักงานที่เข้ามาทำงานก่อนดิฉันเพียง 2 เดือน จาก 9000 บาท ไปเป็น 12000 บาท เนื่องจากผ่านโปร แต่จบเพียง ปวส. แต่ถ้าหากดิฉันผ่านโปรจะได้ขึ้น 3000 หรือไม่ ตอนนี้ฐานเงินเดือน 12000บาท ถ้าไม่ขึ้นให้เท่ากันเรามีสิทธิเรียกร้องอะไรได้ไหมค่ะ เพราะเราทำงานเยอะมาก คนที่มาก่อนอู้งานตลอด โยนงานมาให้ตลอด พี่ที่ผ่านโปรไปได้เพิ่มจาก 13000 เป็น 13500 บาทเท่านั้น  ในสลิปเขียนว่าค่าตำแหน่ง ทำตำแหน่งบัญชีค่ะ ปริญญาตรีเหมือนกัน เลยสงสัยว่าทำไมเค้าถึงปรับเงินเดือน ปวส.เยอะ แต่ไม่ยอมปรับเงินเดือนปริญญาตรี เขารับสมัครตามวุฒิการศึกษาค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
    1. นายจ้างชอบที่จะจัดให้มีหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดอันเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานได้ แต่การที่ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามมาตรา 61 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยนายจ้างไม่อาจจำกัดการจ่ายค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดนี้
    2. กรณีการปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างย่อมเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญาจ้างและนายจ้างกระทำผิดข้อตกลงแห่งสัญญาจ้างนั้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างนั้นต่อไป

 

 

ขอบคุณ บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์

http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10358


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน