ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 15 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ สุภาพร ใจแก้ว

บทความแนะนำตัว
สุภาพร ใจแก้ว ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

รูปบุคคลว่างงานนักกายภาพบำบัด
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รูปบุคคลว่างงานนักกายภาพบำบัด
รูปบุคคลว่างงานนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกเสริมความงาม

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
นักกายภาพบำบัด
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
นักกายภาพบำบัด
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ.
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
เกรดเฉลี่ย2.48
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาวิทย์-คณิต
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย3.18

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ทำโอทีได้
5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ไม่ดื่มสุรา
7. ไม่สูบบุหรี่
8. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!