ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 15 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ฐิติมา ปัญโย

บทความแนะนำตัว
- เป็นคนร่าเริงเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
- มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่
คติ : ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอย
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการบัญชี

รูปบุคคลว่างงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการบัญชี

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
กฎหมาย/รัฐศาสตร์/การเมืองการปกครอง
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการบัญชี
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
กฎหมาย/รัฐศาสตร์/การเมืองการปกครอง
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
จัดซื้อ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2549
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาFareastern
เกรดเฉลี่ย2.47
ระดับการศึกษาก่อนหน้า0
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-04-01 ถึง 0000-00-00
บริษัทThai Top Fly Co., Ltd.
114/34 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่
ตำแหน่งธุรการบัญชี
ลักษณะงานที่ทำ- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - ทำเงินเดือนพนักงาน, ทำสลิปเงินเดือน - ดูแลจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ในออฟฟิต - คีย์และบันทึกข้อมูล Production Report
เงินเดือน10,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2007-04-25 ถึง 2013-02-28
บริษัทPana Collection.
95/10 หมู่ 7 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง เชียงใหม่
ตำแหน่งMaterial Store, Production
ลักษณะงานที่ทำ- ควบคุมดูแลสต็อกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและในโรงงานทั้งหมด - เก็บและบันทึกข้อมูลการรับ-การเบิกจ่ายวัตถุดิบ - คำนวนและจัดเตรียมสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการ - เขียนและกำหนดระยะเวลาใบสั่งงานช่างตามรายละเอียดออเดอร์ของลูกค้า - คิดและคำนวนค่าแรงช่างตามใบเสร็จการส่งงาน
เงินเดือน10,500 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. Adobe Photoshop
6. การจัดระเบียบข้อมูล
7. ทำโอทีได้
8. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
9. ไม่สูบบุหรี่
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!