ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ภัทราภา แขกเมฆ

บทความแนะนำตัว
ชื่อน้ำหวาน ร่าเริง ชอบเล่นดนตรี รักสัตว์ คติ ก้าวและ ก้าวต่อไป
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ต้อนรับ

รูปบุคคลว่างงานpg/pr พนักงานต้อนรับ  พนักงานขายหน้าร้าน อื่นๆ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานPR  ต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานต้อนรับ บริการ เสริฟ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์/พนักง่นขายตั๋วโดยสาร
รูปบุคคลว่างงานเสริฟ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ต้อนรับ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ต้อนรับ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ กศน.ตำบลพระสิงห์
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.ปลาย
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษากศน.ตำบลพระสิงห์
เกรดเฉลี่ย
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.3
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาศรีโพธิ์เงินวิทยา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-02-02 ถึง 2014-01-01
บริษัทโรงแรมอโนดาต
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำReceptionist
เงินเดือน8,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ทำโอทีได้
5. ไม่สูบบุหรี่

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!