ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ธนกฤช พรหมรักษ์

บทความแนะนำตัว
ธนกฤช พรหมรักษ์ ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ช่าง
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ช่าง

รูปบุคคลว่างงานช่างยนต์
รูปบุคคลว่างงานช่างเชื่อมโลหะ
รูปบุคคลว่างงานช่าง
รูปบุคคลว่างงานQc / ช่างซ่อมบำรุง
รูปบุคคลว่างงานช่างเทคนิค เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด
รูปบุคคลว่างงานช่างเทคนิค,วิศวกรคอมพิวเตอร์
รูปบุคคลว่างงานช่างสำรวจ โฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุงหรือเครื่องจักรกล
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลคทรอนิกส
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ช่าง
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ช่างอื่นๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
เกรดเฉลี่ย2.63
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวส.
วุฒิการศึกษาปวส
สาขาวิชาช่างยนต์
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัว
เกรดเฉลี่ย2.63

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. ทำโอทีได้
3. เดินทางไปต่างจังหวัดได้

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!