ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 7 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ วิวัฒน์ ไทยใหม่

บทความแนะนำตัว
-ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพคือ เป็นคนที่มีความกระตือรือล้นและอดทนสูงที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ มีเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มเก่ง
-ชอบพบปะพูดคุยและสังสรรค์กับเพื่อนๆ ชอบท่องเที่ยวเพื่อจะได้เจอผู้คนและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ ชอบงานที่ให้การบริการแก่ผู้อื่นเพราะเป็นโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนมากมาย
-คติประจำใจคือ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ

รูปบุคคลว่างงานpg/pr พนักงานต้อนรับ  พนักงานขายหน้าร้าน อื่นๆ
รูปบุคคลว่างงานแคชเชียร์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ&บัญชี   . สเมียน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ/เสิร์ฟ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ ประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขาย พนักงานด้านการตลาด

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนักงานต้อนรับ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
มัคคุเทศก์/ไกด์/ล่าม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไกด์
ลักษณะงาน
งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.60
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ย3.88

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2014-03-10 ถึง 2014-05-09
บริษัทสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (เชียงใหม่)
ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน แผนกบริการภาคพื้นดิน
ลักษณะงานที่ทำ1.เช็คอินผู้โดยสาร 2.เช็คน้ำหนักกระเป๋าและสภาพของสัมภาระของผู้โดยสาร 3.ตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง 4.ให้การช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ป่วยที่ต้องการใช้รถเข็นผู้ป่วย ในการขึ้น-ลงเครื่อง 5.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแก่ลูกค้า 6.พิมพ์เอกสารประจำวัน
เงินเดือน-
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2014-06-09 ถึง 2014-08-09
บริษัทโรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพฯ
21/100 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน แผนกต้อนรับส่วนหน้า
ลักษณะงานที่ทำ1.ให้ความช่วยเหลือพนักงานรุ่นพี่ในการเช็คอินแขกเข้าห้องพัก 2.นำแขกไปยังห้องพัก พร้อมกับการให้ข้อมูลและโน้มน้าวให้แขกมาใช้บริการอื่นๆของโรงแรม อาทิ ร้านอาหารต่างๆ บาร์ สปา และร้านค้าอื่นๆของโรงแรม 3.จัดพิมพ์และส่งประวัติผู้เข้าพักให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 4.ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาติดต่อทั่วไป
เงินเดือน-

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. รู้เรื่องกฎหมาย
5. คิดคำนวณเก่ง
6. การจัดระเบียบข้อมูล
7. ทำโอทีได้
8. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
9. ไม่ดื่มสุรา
10. ไม่สูบบุหรี่
11. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!