ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 205 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1234..14
รูปบุคคลว่างงานQA,QC และ ผู้ช่วยบัญชี
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 3.13
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ ช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงาน ร่าเริง แจ่มใส มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน ทำงานได้ทุกอย่าง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน QA,QC
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายผลิต และ งานบริการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.50
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
facebook nit diamond
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายผลิต
รูปบุคคลว่างงานวิศวกร
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.50
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน วิศวกร
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต และ เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ QA
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.03
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายผลิต
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.71
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ปัจจุบันเคยเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจ. สาขการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายผลิต
รูปบุคคลว่างงานQC/QA และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.71
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ลักษณะนิสัย เป็นคนเฮฮา ถ้าคนไม่รู้จักจะคิดว่าเป็นคนเงียบๆ แต่ที่จริงแล้วเป็นพูดเยอะ สิ่งที่ชอบคือ สุนัข, คนจริงใจ คติประจำใจคือ คนเราทุกคนสามารถทำงานทุกอย่างได้ คนที่พูดว่าทำไม่ได้คือคนที่ไม่อยากทำมากกว่า
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน QC/QA
รูปบุคคลว่างงานพนักงานฝ่ายผลิด และ พนักงานฝ่ายผลิต
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.86
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานฝ่ายผลิด
รูปบุคคลว่างงานQc / ช่างซ่อมบำรุง และ ช่างซ่อมบำรุง
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.22
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่

1.ชื่อ สิทธินนท์ นามสกุล วันปั๋น
ชื่อเล่น แจ็ค อายุ 24 ปี เกิดวันที่ 22/01/2536
หมู่โลหิต o สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน 31/1 หมู่8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 0827802230
2.บิดาชื่อ ประสงค์ นามสกุล วันปั๋น
อาชีพ รับจ้างทั่วไป ยังมีชีวิตอยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน 31/1 หมู่8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
3.มารดาชื่อ นางเทียมตา นามสกุล วันปั๋น
อาชีพ – เสียชีวิต
ที่อยู่ปัจจุบัน 31/1 หมู่8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
4.วิชาที่ชอบ งานซ่อมบำรุง ,เขียนแบบ Auto CAD
5.งานอดิเรก ปั่นจักรยาน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
6.ความสามารถพิเศษ ซ่อมเครื่องทำความเย็น,ซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องใช่ครุภัณฑ์,เขียนแบบ Auto CAD,ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft PowerPoint เบื้องต้น Microsoft Excel เบื้องต้น Microsoft Word เบื้องต้น
7.คติประจำใจ อย่าหยุดถ้ายังไม่ได้เริ่มต้น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Qc / ช่างซ่อมบำรุง
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 1.39
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายผลิต และ บริการลูกค้า
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.4
ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นางสาวชุติมา แก้วจา
ชื่อเล่น โรส
อายุ19
สถาณะโสด
เบอร์โทร 0979470460
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายผลิต
รูปบุคคลว่างงานพนักงานควบคุมคุณภาพ และ นักวิเคราะห์จุลชีววิทยา
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.70
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ชื่อ นภาพร อุ่นญาติ อายุ 22 ปี
เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ตรงต่อเวลา
เป็นคนชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ
คติประจำใจ ฐานของบ้านคืออิฐ ฐานของชีวิตคือการศึกษา
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานควบคุมคุณภาพ
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายผลิต
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 2.81
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
ผมวิชิต สมปัญญา เป็นคนเข้าคนง่ายชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายผลิต
รูปบุคคลว่างงานคลังสินค้า และ คลังสินค้า
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.26
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน คลังสินค้า
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายผลิต
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว หย่าร้าง สถานะการทำงาน ว่างงาน
เกศสุณี ธรรมดา อายุ 38 นิสัยเข้ากับคนง่าย..ใจเย็น..มนุษย์สัมพันธ์ดี..ทำงานได้ทั้งกะกลางวันและกะกลางคืน ชอบเพื่อนร่วมงานที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาดีที่สุด คติประจำใจ..ถ้ายังไม่ได้ทำจะรุได้ยังงัยว่า..แพ้
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายผลิต
รูปบุคคลว่างงานพนักงานฝ่ายผลิต
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 2.18
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานฝ่ายผลิต
จำนวนหน้า 1234..14