ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 35 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 123
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และ หัวหน้าทีมขาย
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการสาขา และ ผู้ช่วยผู้จัดการงานขาย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.17
ต้องการเงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขา
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการ และ ผู้จัดการแผนกอาหารสด
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 2.10
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการ
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบริหาร และ ตามเห็นสมควร
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.01
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว หย่าร้าง สถานะการทำงาน ว่างงาน
ชอบทำงานอย่างทุ่มเท รู้หน้าที่ที่จะได้รับมอบหมาย ชอบความถูกต้อง ตรงไปตรงมา ทุกอย่างปรับตัวได้ตามสถานะการณ์
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายบริหาร
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการ และ ผู้จัดการ
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.25
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว หย่าร้าง สถานะการทำงาน ว่างงาน
ไม่ชอบการเอาเปรียบ การโกง
นั้งสมาธิก่อนนอน.
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการ
รูปบุคคลว่างงานวิศวกร และ หัวหน้างานซ่อมบำรุง
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.04
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
ลักษณะนิสัยเข้าร่วมงานกับคนอื่นได้งาน
บุคลิกภาพ ร่างกายแข็งแรง
สิ่งที่ชอบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
คติประจำใจ คนดีไม่มีวันตาย ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน วิศวกร
รูปบุคคลว่างงานผู้บริหาร ผู้ช่วย เลขา และ ธุรการ ประสานงาน ฝ่ายบุุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.62
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้บริหาร ผู้ช่วย เลขา
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
มุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อสัตย์ มีเป้าหมายหลักการ และมาตรฐานในการทำงาน ทัศนะคติที่ดีกับงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รูปบุคคลว่างงานManagement
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.53
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Management
รูปบุคคลว่างงานธุรการ และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.25
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
ชื่อนางสาวดาริน วันเต ลักษณะนิสัยอารมณ์ดีร่าเริง บุคลิกภาพเข้ากับสังคมได้ง่าย สิ่งที่ชอบคือการได้ทำอะไรด้วยตัวเอง คติประจำใจ อย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานSale Manager และ ผู้จัดการสาขา
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 2.00
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนร่าเริงแจ่มใส เข้ากับสังคมและมีมนุษย์สัมพันธ์รวมถึงอัธยาศัยดีมาก ชอบพูดคุยและพร้อมท่จะเรียนรู้งานเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ สามารถรับแรงกดดันจากลูกค้าและเ้พื่อนร่วมงานได้ดี
คติประจำใจ: ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Sale Manager
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ และ งานอื่นๆ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.87
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางาน Parttime
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการสาขา
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.49
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขา
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการเขต และ งานด้านธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน หางานใหม่
ชื่อ นางสาวคนึงนิจ ทองขันธ์ ชื่อเล่นชื่อโอ๊ตค่ะ สถานภาพ สมรสแต่ไม่มีมีบุตร ค่ะ นิสัยเป็นคนยิ้มเก่ง ร่าเริง ชอบพูดคุยสอนและให้คำแนะนำพี่น้องๆที่ทำงานและคนรู้จักไม่ว่าเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว และเป็นคนชอบงานลุยๆ และชอบเดินทางไปได้ทุกที่ๆบริษัทให้ไป ไม่เกี่ยงงาน ชอบงานด้านบริการการขายทำงานด้านนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ดังกิ้นโดนัท / นารายณ์พิซเซอเรีย/ซีพีออลลล์/ซีพีรีเทลลิงค์โอนย้ายมาจากเซเว่นเพื่อมาช่วยขยายกิจการร้านกาแฟและเป็นวิทยากรสอนบาริสต้าการชงกาแฟสดให้ที่เซเว่นทุกขาที่เปิดร้านกาแฟ และสอนที่รีเทลลิงค์เอง ชอบการชงกาแฟมาก และชอบงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานด้านบริการมาก คติ งานคือเงินและกตัญญูกตเวทีต่อบุพพการี และทำวันนี้ให้ดีที่สุด และท้อได้แต่อย่าถอยค่ะ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการเขต
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการ และ ผู้จัดการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.05
ต้องการเงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน หางานใหม่
นิสัยร่าเริง มนุษยสัมพันดี ชอบเรียนทำอาหารทางอินเตอร์เน็ต ชอบปลูกดอกไม้ คติประจำใจคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นรากฐานของวันพรุ่งนี้ที่จะดีขึ้นต่อไป
ความสามารถ
1. มีความเป็นผู้นำ
สามารถควบคุมและจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการผลิตในแผนกล้วงเครื่องในไก่เพื่อเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับฝ่ายผลิต โดยในแผนกล้วงเครื่องในมีทั้งหมด 3 ห้องผลิต ภายใน 1 ห้องผลิตมีหัวหน้างาน 1 คน พนักงาน 100 คนและเครื่องจักรในการผลิต 6 เครื่อง
2. มีความคิดสร้างสรรค์
สามารปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับความเร็วของการผลิตตั้งแต่ความเร็ว line การผลิตที่ 100-190 ตัว/ชม.และจัดอัตรากำลังส่วนที่เหลือเพื่อปฏิบัติงานอื่อตามความเหมาะสมได้
3. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถรับปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทำงานจากหนวยงานที่ต่อเนื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้าในทันทีที่ได้รับแจ้ง
4. กล้าตัดสินใจ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทำงานทั้งในด้านเครื่องจักรที่เกิดปัญหาเบื่องต้นก่อนแจ้งหน่วยงานวิศวกรรมให้แก้ไขหลังการผลิต และจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานและความเร็ว line ที่ใช้ในการผลิตได้
5. ขยัน
สามารถปฏิบัติงานระหว่างวัน 8-15 ชม.ใด้ในช่วงเร่งผลิตสินค้าตาม order ที่เพิ่มขึ้นตามเทศการต่างๆ
ประวัตฺการฝึกอบรม
อบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบ Competency เพื่อการพัฒนาองค์กร
อบรมหลักสูตร การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แบบทุกคนมีส่วนร่วม
อบรมหลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทีมงาน
อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา หัวหน้างานยุคแข่งขัน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับหัวหน้างาน"
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับปริหาร"

แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้จัดการ
จำนวนหน้า 123