ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1
รูปบุคคลว่างงานนักพัฒนาชุมชน และ ครูพี่เลี้ยงเด็ก
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.26
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สวัสดดีค่ะ ชื่อ น.สเสาวลักษณ์ จอมคำ อายุ24ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวืทยาลัยราชภัฎเชียงราย สาขาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ลักษณะนิสัยเป็นคนชอบพูด มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เฮฮาร่าเริง สิ่งที่ชอบก็คือชอบดูหนังฟังเพลง ชอบดูแลเด็ก รักเด็ก คติประจำใจ ชอบในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ ..Thank you ^^
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักพัฒนาชุมชน
รูปบุคคลว่างงานRecruiter และ พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.85
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ลักษณะนิสัยโดยส่วนตัวแล้ว เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบตัวเองว่ามีภาวะการเป็นผู้นำ ชอบทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและมุ่งเน้นการเรียนควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม บุคลิกภาพโดยรวมจากมุมมองของเพื่อนและอาจารย์รวมไปถึงคนรอบข้าง เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้หญิงเก่ง เก่งทั้งเรียนและเก่งกิจกรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สิ่งที่ชอบคือการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่ทำให้ได้พบปะกับเพื่อนๆทั้งในคณะและต่างคณะ เพื่อทำงานและวางแผนการทำกิจกรรมนั้นๆ เป็นผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและรู้จักเพื่อนๆในแต่ละคณะอย่างกว้างขวาง คติประจำใจคือ ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ นอกเสียจากว่าเราไม่ลงมือทำ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Recruiter
รูปบุคคลว่างงานติดต่อประสานงาน และ นักร้อง
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.78
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ติดต่อประสานงาน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานการศึกษานอกระบบ และ ฝ่ายธุรการ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.36
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดีเข้าคนง่ายเป็นคนพูดเก่งมีบุคคลิกภาพที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นสิ่งที่ชอบคือการที่ได้ทำงานสิ่งที่ตนเองชอบ
คติ อดีตอาจไม่ดีพอ จงทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีกว่าเดิม
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานการศึกษานอกระบบ
รูปบุคคลว่างงานนักสิ่งแวดล้อม และ นักวิเคราะห์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.54
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
นิสัยร่าเริง เข้าคนง่าย
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักสิ่งแวดล้อม
รูปบุคคลว่างงานProject Coordinate และ Project Coordinate
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.33
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Project Coordinate
รูปบุคคลว่างงานธุรการ และ ฝ่ายบุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.68
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.11
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รูปบุคคลว่างงานวิเคราะห์นโยบาย และ ฝ่ายบุคคล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.51
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
นิสัย-มีความรับผิดชอบ,ตรงต่อเวลา,อารมณ์ดี,มองโลกในแง่ดี บุคล
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน วิเคราะห์นโยบาย
จำนวนหน้า 1