ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 90 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1234.6
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยเภสัชกร และ ผู้ช่วยแพทย์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.72
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเภสัชกร
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.35
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยพยาบาล
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข และ ผู้ช่วย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.04
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักวิชาการสาธารณสุข
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยเภสัชฯ และ พนักงานขาย,ผู้ช่วยเภสัช,อุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้าได้หมด
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.15
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเภสัชฯ
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยแพทย์ และ นักวิจัย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.14
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยแพทย์
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยเภสัช / เจ้าหน้าที่คลังยา
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.61
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
มนุษย์สัมพันธ์ดี รักสัตว์
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเภสัช / เจ้าหน้าที่คลังยา
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยแพทย์ และ ผู้ช่วยแพทย์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.87
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยแพทย์
รูปบุคคลว่างงานพนักงาน และ พนักงาน
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 3.88
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนเงียบๆแต่ถ้ารู้จักและสนิท จะกลาย้ป็นอีกคนทันที พยายามเข้าหาคนอื่น มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงาน
รูปบุคคลว่างงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ แพทย์แผนไทย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.26
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน แพทย์แผนไทยประยุกต์
รูปบุคคลว่างงานประสานงาน, ห้องบัตร รพ. เวชระเบียน, ส่งเอกสาร และ ประสานงาน, ห้องบัตร รพ. เวชระเบียน, ส่งเอกสาร
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ประสานงาน, ห้องบัตร รพ. เวชระเบียน, ส่งเอกสาร
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยทันตกรรม
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยทันตกรรม
รูปบุคคลว่างงานสาธารณสุข/ผู้ช่วยพยาบาล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2. 30
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ลักษณะนิสัย=เข้ากับคนอื่นง่าย / ร่าเริง
สิ่งที่ชอบ=ท่องเที่ยวพบเจอสิ่งใหม่ๆท้าทายตลอดเวลา
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน สาธารณสุข/ผู้ช่วยพยาบาล
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยแพทย์ และ เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.95
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนร่าเริง ยิ้มเก่ง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยแพทย์
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยแพทย์,งานบริการส่วนหน้า,ธุรการ,การเงิน และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.84
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เข้ากับผู้อื่นได้ดี,มีสัมมาคารวะ,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีและมีประสบการณ์ทำงานมาเยอะ..เป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดีสมส่วน,สะอาดสะอ้าน
คติประจำใจที่สร้างแรงบรรดาลใจ=จงอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอ และ จงเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยแพทย์,งานบริการส่วนหน้า,ธุรการ,การเงิน
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ ครู
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.30
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จำนวนหน้า 1234.6