ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 26 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 12
รูปบุคคลว่างงานไกด์ปั่นจักรยาย และ ไกด์เดินป่า
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.65
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ไกด์ปั่นจักรยาย
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และ Reception
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 3.48
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
รูปบุคคลว่างงานTour Operation และ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขาย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.84
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
พร้อมที่จะเรียนรู้งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย สามารถเริ่มงานได้ทันที
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Tour Operation
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยไกด์ (เดินป่า) และ ผู้ช่วยไกด์ (เดินป่า)
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.20
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยไกด์ (เดินป่า)
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ และ พนักงานเสริฟ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.66
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
มีใจรักในการบริการ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานไกด์ และ พนักงานเสริฟ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.87
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ไกด์
รูปบุคคลว่างงานไกด์ และ อะไรก็ได้
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.23
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
ผมกำลังหางานทำอยู่ ผมอายุ 43 ปี เคยอบรมและมีบัตรไกด์ ผมมีใบขับขี่สาธารณะ ชนิดที่2
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ไกด์
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยไกด์ และ พนักงานเสริฟ, แคชเชียร์,
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 2.65
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยไกด์
รูปบุคคลว่างงานงานประจำ และ ครู
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.45
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
น.ส.วนิดา อาสอ
เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว บุคลิกภาพพอใช้ ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ
หาเพื่อนใหม่ มีคติประจำใจคือ ความพยายามอยู่ที่ไหน ตวามสำเร็จอยู่ที่นั้น.
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานประจำ
รูปบุคคลว่างงานTour operation
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.62
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Tour operation
รูปบุคคลว่างงานมัคคุเทศก์นำเที่ยวหรือผู้ช่วยไกด์ และ อาจารย์สอนภาษาจีน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.50
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวอนุสรา ตู้แก้ว ลักษณะนิสัยเป็นคนพูดเก่ง ร่าเริง เข้ากับคนง่าย มีใจรักและชอบในงานบริการ งานที่ได้ใช้ภาษาจีน มีความอดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคได้ง่าย สามารถไปทำงานนอกสถานที่หรือไกลจากที่อยู่อาศัยได้อย่างไม่มีปัญหา
คติประจำใจ "โอกาสมักจะมาหาคนที่พร้อมเสมอค่ะ"
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน มัคคุเทศก์นำเที่ยวหรือผู้ช่วยไกด์
รูปบุคคลว่างงานบริการลูกค้า
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.16
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานเกี่ยวกับภาษาจีน และ ประสานงานต่างประเทศ(จีน)
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.25
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน เกี่ยวกับภาษาจีน
รูปบุคคลว่างงานไกด์ และ ช่างภาพ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.02
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
-เป็นคนสนุกสนานร่าเริง ใจเย็น,เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย,ชอบทำกิจกรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี
-มีสภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
-ชอบเล่นดนตรี,เล่นกีฬา,ชอบธรรมชาติ
-รักการถ่ายถาพและการทำอาหาร
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ไกด์
รูปบุคคลว่างงานล่ามภาษาจีน และ ครูผู้ช่วย
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.73
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ล่ามภาษาจีน
จำนวนหน้า 12