ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 16 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 17 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 12
รูปบุคคลว่างงานช่างภาพ และ โทรทัศน์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.34
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างภาพ
รูปบุคคลว่างงานตัดต่อ ออกแบบกราฟฟิก และ ตัดต่อ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.19
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ตัดต่อ ออกแบบกราฟฟิก
รูปบุคคลว่างงานProject event และ เจ้าหน้าที่ออกใบL/C B/L หรือinvoice
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 3.01
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ดิฉันเป็นคนนิสัยร่าเริง เป็นคนชอบทำงานแบบออกนอกพื้นที่ เป็นคนลุยงานไม่ห่วงสวย กินง่าย อยู่ง่าย และเป็นคนรักษาเวลา
คติประจำใจ คือ มองคนที่เหนือกว่าเรา เพื่อให้เป็นแรงผลักดัน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Project event
รูปบุคคลว่างงานcreative และ designer
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.19
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางาน Parttime
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน creative
รูปบุคคลว่างงานcreative
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน creative
รูปบุคคลว่างงานช่างภาพ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.50
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างภาพ
รูปบุคคลว่างงานช่างภาพ/กราฟฟิค ตัดต่อวีดีโอ และ ออกแบบกราฟฟิค
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.52
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ชื่อ นายปัญจพล หนูเอียด ชื่อเล่น ตรี อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน 25323 ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ที่อยู่ 23 ถนน ปักษาสวรรค์ 2 ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90250 สามารถ ออกแบบกราฟิค ตัดต่อวีดีโอ และออกแบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นิสัย ร่าเริง สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างภาพ/กราฟฟิค  ตัดต่อวีดีโอ
รูปบุคคลว่างงานAccount Excultive และ ประชาสัมพันธ์องค์กร, การจัดการการประชาสัมพันธ์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.80
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
- สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้คนทุกระดับอายุ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมและตัดสินใจได้ในเวลาเร่งด่วน - ใมีความรู้ในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์รวมถึงความรู้ด้านการตลาดในระดับพื้นฐาน - สามารถทำงานได้ในเวลาที่หยืดหยุ่น - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบ - มีอัธยาศัยดีสามารถรวมงานกับผู้อื่นได้และรักที่จะพบผู้คน - มีความตรงต่อเวลา - มีความกล้าแสดงออก - มีจิตใจรักในการบริการ - มีความสามารถทางด้านกีฬาตีกอฟล์ และ วอเล่ย์บอล - สามารถทำงานในสถานที่ที่หลากหลาย
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Account Excultive
รูปบุคคลว่างงานช่างภาพ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.32
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างภาพ
รูปบุคคลว่างงานพนักงาน และ พนักงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.99
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
บุคลิกภาพ ดี ไม่มีโรคประจำตัว นิสัย ร่าเริงแจ่มใจ เข้ากับผู้อื่ืนได้ดี ขยัน อดทน ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5 มีความเป็นผู้นำ หาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ทำ คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงาน
รูปบุคคลว่างงานงานอีเว้นท์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.03
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
คุณสมบัติพิเศษ - มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี - มีความมั่นใจในตนเอง - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - สามารถอดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ทำแล้วตัวเรามีความสุข คติประจำใจ - อย่าหวังให้คนอื่นดีได้ดั่งใจเราไปทุกอย่าง เพราะตัวเราก็ไม่สามารถทำอะไรให้ได้ดั่งใจทุกคนได้ เลือกที่จะยอมรับ และปรับตัว คือสิ่งที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานอีเว้นท์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขายหน้าร้าน,ช่างภาพ และ ช่างเทคนิคคอมฯ,ออกแบบประชาสัมพ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.11
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานขายหน้าร้าน,ช่างภาพ
รูปบุคคลว่างงานกราฟฟิค ตัดต่อ และ กราฟฟิค ตัดต่อ
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 3.09
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน กราฟฟิค ตัดต่อ
รูปบุคคลว่างงานอื่นๆ และ อื่นๆ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.50
ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน อื่นๆ
รูปบุคคลว่างงานช่างภาพ
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.66
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เป็นคนอัธยาศัยดี ร่าเริงแจ่มใส เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย บุคลิกรูปร่างสมส่วน สิ่งที่ชอบคือการถ่ายภาพ ออกแบบ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างภาพ
จำนวนหน้า 12