ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 6 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1
รูปบุคคลว่างงานQc และ พนักงาน
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Qc
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป และ พนักงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.9
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานออกแบบเครื่องประดับ และ นักอัญมณีวิทยา
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.53
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
ดิฉันพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานใหม่ๆ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ออกแบบเครื่องประดับ
รูปบุคคลว่างงานดีไซเนอร์ และ ดีไซเนอร์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.5
ต้องการเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ดีไซเนอร์
รูปบุคคลว่างงานช่างแต่ง และ ฝ่ายผลิต
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 2.25
ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เข้าคนง่าย อารมฌ์ดี ขยัน อดทน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างแต่ง
รูปบุคคลว่างงานช่างหล่อ
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 2.5
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว แยกกันอยู่ สถานะการทำงาน หางานใหม่
งานคือเงิน เงินคืองาน บัลดาลสุข
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างหล่อ
จำนวนหน้า 1