ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 14 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 154 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 1234..11
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อม
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 3.20
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ลักษณะนิสัย เป็นคนลุยๆถึงไหนถึงกัน อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
สิ่งที่ชอบ รถ
คติประจำใจ ทำทุกสิ่งให้ดีที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างซ่อม
รูปบุคคลว่างงานช่างไฟฟ้า และ ช่างไฟฟ้
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 3.72
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า
รูปบุคคลว่างงานช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างคอมพิวเตอร์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 
ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000 บาท
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างคอมพิวเตอร์
รูปบุคคลว่างงานช่าง
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.93
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่าง
รูปบุคคลว่างงานช่างไฟ ช่างซ่อมบำบรุง และ ช่างซ่อมไฟฟ้า
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.6
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างไฟ ช่างซ่อมบำบรุง
รูปบุคคลว่างงานงานช่าฝง
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 3.3
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานช่าฝง
รูปบุคคลว่างงานช่างไฟ และ ช่างเทคนิค
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.80
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
จบ ปวส.ไฟฟ้า2559
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างไฟ
รูปบุคคลว่างงานช่างไฟฟ้า ประปา ใอที และ ขับรถ
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.9
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า ประปา ใอที
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.31
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
ผม ชือเบนยามิน มงคลเลิศชีวินครับ ชือเล่น โตโต้ นิสัยดี ไม่กินเหล้า ไม่สูญบุหรี่ ทำงานช่างเป็นทุกอย่าง แต่ไม่เก่งจริงๆ ครับ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
รูปบุคคลว่างงานช่างยนต์ และ ธุรการ
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 2.00
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างยนต์
รูปบุคคลว่างงานวิศวกรไฟฟ้า และ บริการลูกค้า
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.91
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า
รูปบุคคลว่างงานงานบริการ และ งานบริการ
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 2.67
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
รักการทำงาน ขยัน สื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา เข้าคนง่าย
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานบริการ
รูปบุคคลว่างงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.98
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รูปบุคคลว่างงานช่างยนต์
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.87
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างยนต์
รูปบุคคลว่างงานช่างไฟฟ้า ช่างแอร์
วุติการศึกษา: ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว สมรส สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์
จำนวนหน้า 1234..11