ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 13 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 1 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 20 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 12
รูปบุคคลว่างงานพิสูจน์อักษร และ ธุรการทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.91
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
มีความอดทนสูง
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ชื่นชอบการสร้างสรรค์งานผ่านสื่ออักษร
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พิสูจน์อักษร
รูปบุคคลว่างงานนักเขียน และ ธุรการ,ประสานงานทั่วไป
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.91
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ชอบทำงานเอกสาร เคยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การทำเอกสารค่าตอบแทนพนักงาน กางลงอัพเดทข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ชอบงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางของตนเอง งานที่ได้แสดงความคิดเห็นและใช้จินตนาการสร้างสรรค์ในงานของตนเองได้อย่างเต็มที่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักเขียน
รูปบุคคลว่างงานสอน. วิชาการ. วิจัย และ แปลเอกสาร
วุติการศึกษา: ปริญญาโท
GPA: 3.39
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว 0 สถานะการทำงาน ว่างงาน
ขยัน. อดทน. ซื่อสัตย์
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน สอน. วิชาการ. วิจัย
รูปบุคคลว่างงานบรรณารักษ์ และ นักร้อง
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.03
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
สวัสดีค่ะชื่อธิชาฎาภูโนนทา.
อายุ29 เกิดวันที่20มีนาคม พ.ศ.2529
เรียนจบจากมหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บรรณารักษ์
รูปบุคคลว่างงานพิสูจน์อักษร
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.74
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
เป็นคนเรียบร้อย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พิสูจน์อักษร
รูปบุคคลว่างงานคีย์เอกสาร และ พิธีกร นักร้อง
วุติการศึกษา: ไม่มีข้อมูล
GPA: 
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน คีย์เอกสาร
รูปบุคคลว่างงานแปลภาษา
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.00
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน แปลภาษา
รูปบุคคลว่างงานพิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล และ ดนตรี/เครื่องเสียง
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.70
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
กระผมทำงานมาหลากหลายรูปแบบ ทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี อยากสร้างความมั่นคงในอาชีพการงานให้กับตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำและมีความตังใจ ตรงต่อเวลา
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล
รูปบุคคลว่างงานพนักงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.57
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงาน
รูปบุคคลว่างงานนักเขียน
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ชอบอ่าน ชอบเขียน อารมณ์เย็น ชอบเดินทางพบปะผู้คน ชอบให้กำลังใจคน
คติประจำใจ:หากคุณไม่มีความฝันและแรงบันดาลใจคุณเหมือนตายทั้งเป็น
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักเขียน
รูปบุคคลว่างงานนักเขียน และ รับโทรศัพท์
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.91
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
ดิฉันชื่อ นางสาวพัชเรศ อินทสร
เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิด
สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย
ชื่นชอบการเขียนบทความ การทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
เป็นคนเด็ดเดี่ยว มีความอดทนสูง ไม่ชอบถูกเอารัดเอาเปรียบ
คติประจำใจ ลืมอดีต ก้าวสู่อนาคต กำหนดปัจจุบัน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักเขียน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานพิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล และ คอนเฟริมสินค้าจากลูกค้า/งานบริการ
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 3.85
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางาน Parttime
ลักษณะนิสัย เรียบง่าย
บุคลิกภาพ จิงจังกับงาน ขี้อาย
คติประจำใจ ยังไม่ได้สู้ จะรู้ได้ยังไงว่าแพ้
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานพิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล
รูปบุคคลว่างงานแปลภาษา และ ล่าม
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.6
ค่าจ้างตามบริษัทเห็นสมควร
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
-นิสัยเข้ากับคนง่าย ชอบเฮฮาปาร์ตี้แต่ไม่ชอบดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์ -บุคลิกตลกๆ เปิดเผย เฮฮา -ชอบยิงปืน ชอบอะไรก็ตามที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ แต่ไม่เสี่ยง -คติ เอนไหวไปตามสายลม ไม่ฆ่าน้องฟ้องนายหรือขายเพื่อน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน แปลภาษา
รูปบุคคลว่างงานแปลภาษา
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.89
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน แปลภาษา
รูปบุคคลว่างงานบรรณารักษ์,พิสูจน์อักษร และ นักสารสนเทศ,ประสานงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.86
ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บรรณารักษ์,พิสูจน์อักษร
จำนวนหน้า 12