โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 15 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น ช่าง หน้า 1

จำนวนหน้า 1234..11
หางาน ช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบำรุง หรือ อื่นๆ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 76 กก. ส่วนสูง 169 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ พ.ศ. 2552
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย 2.93
หางาน ช่างยนต์ หรือ คลังสินค้า วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย พ.ศ. 2550
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.50
หางาน จัดซื้อ/คลังสิ้นค้า/Logistic หรือ ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 24 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 169 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.17
หางาน พนักงานขับร๔ หรือ ช่างโลหะ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ต้องการเงินเดือน 4,000 - 5,000
เพศ ชาย อายุ 20 ปี น้ำหนัก 80 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ อภัยอริยศึกษา
สาขา มัธยมต้น
เกรดเฉลี่ย 1.98
หางาน ช่างไฟฟ้า ,: ช่างแอร์ ควมคุมบอ หรือ รับเหมาติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า ประ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ ชาย อายุ 39 ปี น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 179 ซม.
จบการศึกษาที่ : พิชัยรัตนคารระนอง พ.ศ. 2531
สาขา สาขา ไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.2
หางาน ช่างเทคนิค หรือ ช่างเชื่อม ช่างกลึง วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 66 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน พ.ศ. 2549
สาขา ช่างเทคนิคการผลิต
เกรดเฉลี่ย 3.04
หางาน ช่างไฟฟ้า หรือ งานด้านใดก็ได้ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 81 กก. ส่วนสูง 174 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย 2.98
รูปถ่าย หางาน ช่างเทคนิค,ช่างไฟฟ้า หรือ ช่างซ่มอบำรุง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 27 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2549
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.39
รูปถ่าย หางาน ช่างซ่อมอคมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 24 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ ดำรงฯ พ.ศ. 2547
สาขา ศิยษ์ ภาษา
เกรดเฉลี่ย 1.75
หางาน ช่างเทคนิคและอื่นๆ หรือ โปรแกรมเมอร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 154 ซม.
จบการศึกษาที่ ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2551
สาขา วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.61
หางาน ช่าง วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 67 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพเชียงใหม่
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.36
หางาน ช่างซ่อมจักรยานยนต์ หรือ ช่างยนต์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.23
หางาน ช่างซ่อมบำรุง หรือ ช่างซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 25 ปี น้ำหนัก 63 กก. ส่วนสูง 182 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2551
สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย 2.27
หางาน ช่างเขียนแบบ วุฒิการศึกษา ปวช. ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 29 ปี น้ำหนัก 78 กก. ส่วนสูง 167 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย 2.76
รูปถ่าย หางาน ช่างเทคนิค หรือ วิศวกรไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 179 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2550
สาขา วศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.38
รูปถ่าย หางาน ช่างประคอมพิวเตอร์และซ่อม วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ต้องการเงินเดือน 00
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 115 กก. ส่วนสูง 185 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา พ.ศ. 2543
สาขา สายสามัญ
เกรดเฉลี่ย 2.75
หางาน เจ้าหน้าที่ IT หรือ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 27 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
สาขา บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.6
หางาน ช่างกลึง-ช่างมิลลิ่ง วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 25 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พ.ศ. 2549
สาขา ช่างกลโรงงาน
เกรดเฉลี่ย 2.47
หางาน ช่างภาพ หรือ สื่อมวลชน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พ.ศ. 2552
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.25
หางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือ พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 62 กก. ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาที่ วท.ท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ พ.ศ. 2551
สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.95
หางาน ช่างไฟฟ้า หรือ ครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 24 ปี น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 169 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.53
หางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ช่างเครื่องเสีย วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 20 ปี น้ำหนัก 91 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา เขตพื้นที่ภาค พายัพ พ.ศ. 2553
สาขา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เกรดเฉลี่ย 2.5
หางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 180 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2552
สาขา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เกรดเฉลี่ย 2.3
รูปถ่าย หางาน ช่างทันตกรรม หรือ ช่างทันตกรรม วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ต้องการเงินเดือน 5,000 - 6,000
เพศ หญิง อายุ 19 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม พ.ศ. 2549
สาขา -
เกรดเฉลี่ย 1.85
รูปถ่าย หางาน ช่างทันตกรรม หรือ ช่างทันตกรรม วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ต้องการเงินเดือน 4,000 - 5,000
เพศ หญิง อายุ 19 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม พ.ศ. 2549
สาขา -
เกรดเฉลี่ย 1.85
รูปถ่าย หางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือ NetWork วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาที่ ราชคงคลล้านนาเชียงราย
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.39
หางาน ช่างซ่อมบำรุงโรงแรม หรือ ติดตั้ง,ซ่อม network,hardware, วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 73 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยีเชียงใหม่
สาขา IT
เกรดเฉลี่ย 2.12
หางาน ติดตั้งและบริการ หรือ ช่างควบคุม วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
สาขา ไฟฟ้า- ติดตั้ง
เกรดเฉลี่ย 2.97
หางาน ช่าง วุฒิการศึกษา ปวช. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 31 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน พ.ศ. 2541
สาขา ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย 2.30
หางาน ช่าง หรือ ช่าง วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 178 ซม.
จบการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา ไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.52