โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ค้นหาตำแหน่งงาน | ค้นหาประวัติว่างงาน | ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง

หาคนว่างงาน : ผลการค้นหา คำค้น ประชาสัมพันธ หน้า 1

จำนวนหน้า 1234..8
หางาน พนักงานต้อนรับ หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 6,001 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 19 ปี น้ำหนัก 49 กก. ส่วนสูง 164 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2551
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.50
หางาน ประชาสัมพันธ์ หรือ พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 55 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2551
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.00
หางาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือ ประสานงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 40 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เกรดเฉลี่ย 2.11
หางาน เลานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไ หรือ บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 28 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.72
รูปถ่าย หางาน บริหารงานทั่วไป หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 34 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ สถาบันราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2541
สาขา การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เกรดเฉลี่ย 2.77
รูปถ่าย หางาน บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับ หรือ การขาย วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 39 กก. ส่วนสูง 150 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.69
รูปถ่าย หางาน ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า หรือ คอมพิวเตอร์ กราฟิค วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พายัพเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
เกรดเฉลี่ย 3.29
รูปถ่าย หางาน ธุรการ หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 22 ปี น้ำหนัก 53 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.48
หางาน ประชาสัมพันธ์ หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 163 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ. 2550
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.74
หางาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 54 กก. ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549
สาขา พืชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.63
หางาน ประชาสัมพันธ์ หรือ ธุรการ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 4,000 - 5,000
เพศ หญิง อายุ 26 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนพณิชการเชียงใหม่
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.14
หางาน ธุรการ หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ หญิง อายุ 24 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ รร.พณิชยการลานนาเชียงใหม่ พ.ศ. 2549
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.81
หางาน ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.32
รูปถ่าย หางาน พนักงานธุรการ หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.73
หางาน sale/therapist หรือ การตลาด-ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2552
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 2.67
หางาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือ ธุรการประจำสำนักงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 158 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.43
หางาน ประชาสัมพันธ์ / creative หรือ ผู้จัดการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ ชาย อายุ 23 ปี น้ำหนัก 62 กก. ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา พ.ศ. 2553
สาขา ประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 3.11
รูปถ่าย หางาน ประชาสัมพันธ์ หรือ พนักบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 164 ซม.
จบการศึกษาที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.75
หางาน พนักงานการตลาด หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 47 กก. ส่วนสูง 164 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง พ.ศ. 2552
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.8
หางาน ธุรการ บุคคล หรือ บริการ ประชาสัมพันธ์ อบรม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 159 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา การจัดการธุรกิจเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.65
รูปถ่าย หางาน ประชาสัมพันธ์/ออแกไนซ์ หรือ เลขานุการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 30 ปี น้ำหนัก 62 กก. ส่วนสูง 174 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พ.ศ. 2547
สาขา ภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย 2.30
หางาน ประสานงานทั่วไป ,AE หรือ ประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000
เพศ ชาย อายุ 21 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
สาขา สื่อสารมวลชน สาขาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
เกรดเฉลี่ย 2.69
รูปถ่าย หางาน ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 25 ปี น้ำหนัก 57 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาที่ รร.ปราจีนกัลยาณี พ.ศ. 2546
สาขา ภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย 2.55
หางาน ประชาสัมพันธ์ หรือ ลูกค้าสัมพันธ์/ประสานงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 21 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 159 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
สาขา การประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 2.30
รูปถ่าย หางาน เลขานุการ หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2553
สาขา การเงิน
เกรดเฉลี่ย 2.50
รูปถ่าย หางาน ประชาสัมพันธ์ หรือ นักเขียน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 56 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2552
สาขา นิเทศศาสตร์-การประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 2.42
หางาน ธุรการ หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 43 กก. ส่วนสูง 156 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 3.21
รูปถ่าย หางาน ธุรการ หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 28 ปี น้ำหนัก 42 กก. ส่วนสูง 155 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
สาขา การประถมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 2.62
หางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือ งานวิทยุ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000
เพศ หญิง อายุ 22 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 157 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย 2.67
รูปถ่าย หางาน สื่อมวลชน หรือ ประชาสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000
เพศ หญิง อายุ 23 ปี น้ำหนัก 45 กก. ส่วนสูง 160 ซม.
จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ. 2551
สาขา โฆษณา
เกรดเฉลี่ย 2.42