โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
เลือกประเภทสมาชิก  นายจ้าง(หาคนว่างงาน)  ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Username
Password
ติดต่อเรา

   
ชื่อผู้ติดต่อ: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
Email: *
กล่องข้อความ:

seejobcm
หางานทำ หาตำแหน่งงานว่าง หาคนทำงาน หาพนักงาน แหล่งค้นหาข้อมูลคนว่างงานจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทผู้สนับสนุน VIP
บจก ดี ลักษ์ พรอพเพอร์ต...
ไม่มีงานประกาศ
Arkham Enterprises Limited., Arkham Enterprises Limi...
มีงานประกาศ 1 งาน
บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์วิส จำกัด บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์...
มีงานประกาศ 1 งาน
วินเนอร์คลีน วินเนอร์คลีน
ไม่มีงานประกาศ
Chiangmai Hidef Chiangmai Hidef
มีงานประกาศ 1 งาน
ATQ.,CO.Ltd
มีงานประกาศ 1 งาน
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด สาขาเชียงใหม่ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยา...
มีงานประกาศ 1 งาน
Kamala Oriental antique and crafts Kamala Oriental antique...
มีงานประกาศ 2 งาน
890 Spirit Group 890 Spirit Group
ไม่มีงานประกาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริ...
มีงานประกาศ 1 งาน
KT-AXA
มีงานประกาศ 2 งาน
ศรีบุญเรือง
ไม่มีงานประกาศ
คาร์โก้
ไม่มีงานประกาศ
พงษ์พรวัสดุภัณฑ์
มีงานประกาศ 2 งาน
ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชียงใหม่ ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชีย...
ไม่มีงานประกาศ
บริษัท ไอด้อลฟู้ด จำกัด
มีงานประกาศ 1 งาน
QQmobile QQmobile
มีงานประกาศ 1 งาน
เพชรนครพิงค์ 26
ไม่มีงานประกาศ
ENG SYSTEM INTEGRATION ...
มีงานประกาศ 1 งาน
ชาลีคาร์
มีงานประกาศ 1 งาน
วันที่ประกาศ: 4 ธันวาคม 2559

ประกาศรับสมัคร Admin Office


ตำแหน่งงานประกาศ

Admin Office

จำนวน 1
จังหวัด เชียงใหม่
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
อัตราค่าจ้าง ตามความสามารถ
คุณสมบัติที่ต้องการ

- ชาย /หญิง
-อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือทำงานด้าน ธุรการออฟฟิศมาก่อน
- มีความอดทนและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย
- มีพาหนะเป็นของตัวเอง

ลักษณะของงาน
- ดูแลเรื่องเอกสาร รายรับรายจ่าย ของหน้างานและออฟฟิศ
- ส่งอุปกรณ์ ชำรุดไปซ่อม พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับสำนักงานสาขา ที่ภูเก็ต
- จัดซื้ออุปกรณ์ให้หน้างานและสำนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชี และสำนักงาน สาขา
- จัดทำตารางเวลาการทำงาน ในแต่ละสัปดาห์
- ทำรายงานการลางานของพนักงาน
- จัดตารางวันหยุดประจำปีของบริษัท ฯ ส่งให้กรรมการอนุมัติ
- จัดทำรายจ่ายและรายได้ในแต่ละวัน
- ประสานงานกับหน้างานเพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ


สวัสดิการ
- ประกันสังคม

- ให้ลาพักร้อนในแต่ละปี

- พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงทุกปี

- เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน

- ทำงาน จันทร์
- เสาร์

แชร์ Facebook Twitter Email
สมัครงานตำแหน่ง Admin Office
ชื่อ-สกุล: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้: *
Email:
วุฒิการศึกษา:
สาขาวิชา:
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ให้เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
^ข้อมูลด้านบนคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับงานที่สมัคร ได้ทั้งหมดเลยนะค่ะ

เกี่ยวกับผู้ประกาศ

นิคแอนด์นิคพิคเจอร์ จำกัด

โลโก้
ธุรกิจเกี่ยวกับ ถ่ายรูป วีดีโอ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ให้กับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
ประเภทของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)
ประเภทของกิจการ ธนาคาร/การเงิน/การประกัน/สินเชื่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง 128/1 หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด

เชียงใหม่

Facebook Page

www.facebook.com/

เบอร์โทรติดต่อ

0808824269

งานประกาศทั้งหมดของ นิคแอนด์นิคพิคเจอร์ จำกัด

Admin Office - ดูแลเรื่องเอกสาร รายรับรายจ่าย ของหน้างานและออฟฟิศ - ส่งอุปกรณ์ ชำรุดไปซ่อม พร้อมทั้งติ...
โลโก้ นิคแอนด์นิคพิคเจอร์จำกัด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Admin Office
Manager Office Chiangmai 1.ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคคลากรที่เพียงพอต่อการปฎิบัติหน้างานในแต่ละวั...
โลโก้ นิคแอนด์นิคพิคเจอร์จำกัด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Manager Office Chiangmai
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
top page