โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
เลือกประเภทสมาชิก  นายจ้าง(หาคนว่างงาน)  ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Username
Password
ติดต่อเรา

   
ชื่อผู้ติดต่อ: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
Email: *
กล่องข้อความ:

seejobcm
หางานทำ หาตำแหน่งงานว่าง หาคนทำงาน หาพนักงาน แหล่งค้นหาข้อมูลคนว่างงานจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทผู้สนับสนุน VIP
สำนักงานตัวแทนเอไอเอคุณ...
ไม่มีงานประกาศ
บจก ดี ลักษ์ พรอพเพอร์ต...
ไม่มีงานประกาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริ...
มีงานประกาศ 1 งาน
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด สาขาเชียงใหม่ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยา...
มีงานประกาศ 1 งาน
ENG SYSTEM INTEGRATION ...
มีงานประกาศ 1 งาน
ATQ.,CO.Ltd
มีงานประกาศ 1 งาน
ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชียงใหม่ ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชีย...
ไม่มีงานประกาศ
Chiangmai Hidef Chiangmai Hidef
มีงานประกาศ 1 งาน
ศรีบุญเรือง
ไม่มีงานประกาศ
Kamala Oriental antique and crafts Kamala Oriental antique...
มีงานประกาศ 2 งาน
890 Spirit Group 890 Spirit Group
ไม่มีงานประกาศ
คาร์โก้
ไม่มีงานประกาศ
บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์วิส จำกัด บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์...
มีงานประกาศ 1 งาน
ชาลีคาร์
มีงานประกาศ 1 งาน
เพชรนครพิงค์ 26
ไม่มีงานประกาศ
พงษ์พรวัสดุภัณฑ์
มีงานประกาศ 2 งาน
KT-AXA
มีงานประกาศ 2 งาน
บริษัท ไอด้อลฟู้ด จำกัด
มีงานประกาศ 1 งาน
Arkham Enterprises Limited., Arkham Enterprises Limi...
มีงานประกาศ 1 งาน
วินเนอร์คลีน วินเนอร์คลีน
ไม่มีงานประกาศ
วันที่ประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัคร PROJECT MANAGER


ตำแหน่งงานประกาศ

PROJECT MANAGER

จำนวน 2
จังหวัด ลำปาง
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 20,000 - 30,000
คุณสมบัติที่ต้องการ

1. ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
4. สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ และความต้องการของลูกค้า
5. สามารถประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีประสบการณ์บริหารงานโครงการเกี่ยวกับ Website หรือ Mobile Application

ลักษณะของงาน
1.ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
2.จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร และลูกค้าทราบ
3.แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละส่วน
4.จัดสรรค์คนให้เหมาะกับงาน และเวลา ร่วมกับหัวหน้าทีมแต่ละทีม
5.สามารถแก้ไขงาน design และ coding ได้
6.ควบคุมงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
7.ควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
8.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางทีม
9.ตรวจสอบและทดสอบงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการลูกค้า
10.ควบคุมคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า

สวัสดิการ
- ประกันสังคม

- มีโบนัสทุกสื้นปี

- หยุด เสาร์-อาทิตย์

- ให้ลาพักร้อนในแต่ละปี

แชร์ Facebook Twitter Email
สมัครงานตำแหน่ง PROJECT MANAGER
ชื่อ-สกุล: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้: *
Email:
วุฒิการศึกษา:
สาขาวิชา:
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ให้เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
^ข้อมูลด้านบนคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับงานที่สมัคร ได้ทั้งหมดเลยนะค่ะ

เกี่ยวกับผู้ประกาศ

บริษัท รัชชอป จำกัด

ไม่มีรูปโลโก้
ธุรกิจเกี่ยวกับ บริษัท รัชชอป จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้ง Application ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ e-Commerce , Web-Based Application , Mobile Application , Application Customization , ระบบ kiosk, Animation และ Presentation.
ประเภทของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)
ประเภทของกิจการ เครื่องประดับ/อัญมณี

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง 1178 ซอยจันทร์เจริญสุข แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

Facebook Page

www.facebook.com/

เบอร์โทรติดต่อ

0-2513-82401

งานประกาศทั้งหมดของ บริษัท รัชชอป จำกัด

Graphic Design 1. ออกแบบเว็บเพจ สื่อดิจิทัล และภาพกราฟฟิคต่าง ๆ 2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ...

แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Graphic Design
PROJECT MANAGER 1.ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ 2.จัดทำแผนการดำเนินโครงการแล...

แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน PROJECT MANAGER
Web Designer ลักษณะงาน 1. ออกแบบ UI/UX 2. Responsive 3. Animation

แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Web Designer
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
top page