โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
เลือกประเภทสมาชิก  นายจ้าง(หาคนว่างงาน)  ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Username
Password
ติดต่อเรา

   
ชื่อผู้ติดต่อ: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
Email: *
กล่องข้อความ:

seejobcm
หางานทำ หาตำแหน่งงานว่าง หาคนทำงาน หาพนักงาน แหล่งค้นหาข้อมูลคนว่างงานจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทผู้สนับสนุน VIP
คาร์โก้
ไม่มีงานประกาศ
Arkham Enterprises Limited., Arkham Enterprises Limi...
มีงานประกาศ 1 งาน
Chiangmai Hidef Chiangmai Hidef
มีงานประกาศ 1 งาน
ชาลีคาร์
มีงานประกาศ 1 งาน
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด สาขาเชียงใหม่ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยา...
มีงานประกาศ 1 งาน
QQmobile QQmobile
มีงานประกาศ 1 งาน
พงษ์พรวัสดุภัณฑ์
มีงานประกาศ 2 งาน
ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชียงใหม่ ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชีย...
ไม่มีงานประกาศ
สำนักงานตัวแทนเอไอเอคุณ...
ไม่มีงานประกาศ
890 Spirit Group 890 Spirit Group
ไม่มีงานประกาศ
ศรีบุญเรือง
ไม่มีงานประกาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริ...
มีงานประกาศ 1 งาน
Kamala Oriental antique and crafts Kamala Oriental antique...
มีงานประกาศ 2 งาน
บริษัท ไอด้อลฟู้ด จำกัด
มีงานประกาศ 1 งาน
วินเนอร์คลีน วินเนอร์คลีน
ไม่มีงานประกาศ
บจก ดี ลักษ์ พรอพเพอร์ต...
ไม่มีงานประกาศ
ENG SYSTEM INTEGRATION ...
มีงานประกาศ 1 งาน
บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์วิส จำกัด บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์...
มีงานประกาศ 1 งาน
ATQ.,CO.Ltd
มีงานประกาศ 1 งาน
KT-AXA
มีงานประกาศ 2 งาน
วันที่ประกาศ: 24 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัคร ล่ามภาษาอังกฤษ


ตำแหน่งงานประกาศ

ล่ามภาษาอังกฤษ

จำนวน ไม่จำกัดอัตรา
จังหวัด เชียงใหม่
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
อัตราค่าจ้าง ตามความสามารถ
คุณสมบัติที่ต้องการ

มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้อย่างดี
มีความเข้าใจในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเรียนต่อได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
หากมีประสบการณ์เรียนที่ประเทศออสเตรเลีย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน
ทำหน้าที่ในเป็นผู้ช่วยแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันจากประเทศออสเตรเลีย
และสามารถให้คำแนะนำหลักสูตรจากสถาบันนั้นๆ ได้ ในนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

สวัสดิการ มีอาหารกลางวัน, coffee break และเงินเบี้ยเลี้ยงให้ในงานอีก 1,000 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 3%)

แชร์ Facebook Twitter Email
สมัครงานตำแหน่ง ล่ามภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้: *
Email:
วุฒิการศึกษา:
สาขาวิชา:
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ให้เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
^ข้อมูลด้านบนคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับงานที่สมัคร ได้ทั้งหมดเลยนะค่ะ

เกี่ยวกับผู้ประกาศ

ซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เอดูเคชั่น แอนด์ ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์

โลโก้
ธุรกิจเกี่ยวกับ เป็นองค์กรในการให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลนักเรียน/นักศึกษาที่ทำการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และ สิงคโปร์ อย่างใกล้ชิดมานานกว่า 18 ปี ซึ่งเรามีบริการทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ • ให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ • บริการทำวีซ่าประเภทต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ถือใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย (Registered Migration Agent) • บริการแปลเอกสารภาษาไทยและอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ถือใบอนุญาตแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย (NAATI)
ประเภทของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)
ประเภทของกิจการ การเกษตร

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง 107/20 ซอย 7 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
จังหวัด

เชียงใหม่

Facebook Page

www.facebook.com/

เบอร์โทรติดต่อ

053328234

งานประกาศทั้งหมดของ ซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เอดูเคชั่น แอนด์ ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์

ล่ามภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ในเป็นผู้ช่วยแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันจากประเทศออสเตรเลีย และสามารถให้คำแน...
โลโก้ ซีพีอินเตอร์เนชั่นแนลเอดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่นเซ็นเตอร์
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ล่ามภาษาอังกฤษ
Education Counselor (Sales) เจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ - เชียงใหม่ -Advise potential clients on their study options in Australia, New Zealand, the UK, USA an...
โลโก้ ซีพีอินเตอร์เนชั่นแนลเอดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่นเซ็นเตอร์
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Education Counselor (Sales) เจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ - เชียงใหม่
ล่ามภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ในเป็นผู้ช่วยแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันจากประเทศออสเตรเลีย และสามารถให้คำแน...
โลโก้ ซีพีอินเตอร์เนชั่นแนลเอดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่นเซ็นเตอร์
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ล่ามภาษาอังกฤษ
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
top page